Προσωπικά στοιχεία:
Επώνυμο: ΑΓΓΕΛΗ
Όνομα: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Όνομα Πατέρα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Χρονολογία Γέννησης: 22 Σεπτεμβρίου 1978
Τόπος Γέννησης: Αθήνα
Διεύθυνση Εργασίας: Ιουλιανού 50, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-8259903
EMail: info@iphone-sos.gr
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη

Σπουδές:

 • ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – Δίπλωμα Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών με Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες, 4 Ιουλίου 2001. Βαθμός Πτυχίου: 6,8.
 • Σπουδάστρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.

Επαγγελματική Δραστηριότητα:

 • 24/03/07 έως σήμερα: IPHONESOS.GR & SERVICEIPHONES.GR Οργάνωση – Εκπαίδευση και σύσταση εταιρείας με αντικείμενο την επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών – ως υπεύθυνη serviceκινητών τηλεφώνων και υπολογιστών.
 • 12/05/09 έως 31/05/12: ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ – ΚΑΛΑΤΖΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (Φροντιστήριο Πληροφορικής) παράδοση μαθημάτων Cambridge – Vellum – ως καθηγήτρια Πληροφορικής.
 • 12/05/09 έως 31/05/11: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕ (Φροντιστήριο Πληροφορικής) ως καθηγήτρια Πληροφορικής.
 • 15/06/09 – 31/03/10: ΒΑΡΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εμπόριο Η/Υ & Λογισμικού) σευποστήριξη συμβολαίου hardware, λογισμικού & συντήρηση δικτύου στο τμήμαμηχανογράφησης του Τ.Α.ΥΤ.Ε.Κ.Ω. (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών Και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας).
 • 02/03/05 έως 24/03/09: ΑΦΟΙ ΠΟΥΠΑΛΟΥ Ο.Ε. (Τεχνική εταιρεία) Υποστήριξη & συντήρηση δικτύου στο τμήμα μηχανογράφησης της εταιρείας. Όσον αφορά το κομμάτι του hardware ασχολούμαι με την αποκατάσταση βλαβών & αναβαθμίσεις ώστε να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για τις τρέχουσες εφαρμογές της εταιρείας. Στο κομμάτι του software ασχολούμαι με τις διαρκής αναβαθμίσεις των επιμέρους προγραμμάτων & εφαρμογών, τις αντίστοιχες παραμετροποιήσεις του δικτύου & γενικά ότι συντελεί στη σωστή λειτουργία της εταιρείας από μηχανογραφική άποψη.
 • 01/02/01 έως 18/02/05: ALTEC A.B.E.E. (Eταιρεία Πληροφορικής) ως ΤεχνολόγοςΗλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. στο τμήμα SERVICE H/Y. Ειδικότερα ασχολήθηκα με διαπιστώσεις βλαβών & επισκευή σε μηχανές COMPAQ – HP (02/2001 – 02/2005) & εν συνεχεία σε ΙΒΜ (03/2002 – 02/2005), Altec pc & pc όλων των κατηγοριών (Notebooks, Pc & Servers), παρείχα τεχνική υποστήριξη πελατών – τηλεφωνική διαπίστωση βλαβών & επίλυση όταν αυτό είναι δυνατόν, παραγγελίες υλικών από COMPAQ – HP & IBM, λύσεις προβλημάτων Hardware & Software. Η απασχόλησή μου ήταν ως επί το πλείστον στο τμήμα του εσωτερικού SERVICE & όταν το απαιτούσαν οι περιστάσεις on-site υποστήριξη πελατών.
 • Στα πλαίσια εργασίας στην εταιρεία ALTEC A.B.E.E. συμμετοχή στο ΑΘΗΝΑ 2004 ως ειδικός λειτουργικού πλατφόρμας Ά εγκατάστασης. Περίοδος απασχόλησης Αύγουστος 2004.
 • 01/10/00 έως 15/02/01: Δημόσιο ΙΕΚ Αίγινας ως καθηγήτρια στο τμήμα Πληροφορικής.Καθήκοντά μου ήταν η παράδοση μαθημάτων τόσο θεωρητικών όσο & εργαστηριακών, καθώς & η οργάνωση ηλεκτρονικού εργαστηρίου.
 • 01/04/00 έως 17/10/00: INFO QUEST (Eταιρεία Πληροφορικής) Πρακτική εργασία στην εταιρεία ως τεχνικός στο τμήμα παραγωγής Η/Υ. Καθήκοντά μου ήταν η συναρμολόγηση Η/Υ καθώς & ο ποιοτικός έλεγχος.

Γνώσεις λογισμικών:

 • Λειτουργικά συστήματα: MS-Dos, Microsoft Windows 98, 2000, Me, ΝΤ, XP, Vista, 7 & 8.
 • Λειτουργικά συστήματα κινητών τηλεφώνων: Πολύ καλή γνώση Ios .
Λογισμικά Πακέτα:
 • Γενικά: MS-Office (Word, Excel, Power Point κ.λ.π.), Internet Explorer.
 • Σχεδιαστικά: AutoCAD 2005, 2010 – Πολύ καλό επίπεδο & Corel, Photoshop (Μέτριο επίπεδο γνώσεων).
 • Γλώσσες προγραμματισμού: Visual Basic, Fortran, Pascal, C, C++ (Βασικό επίπεδο γνώσεων)

Συμμετοχές σε σεμινάρια – Πιστοποιήσεις – Ενημερωτικές Εκδηλώσεις:

 • Με φορέα σεμιναρίου την IBM HELLAS απέκτησα στις 09/02/2004 την πιστοποίηση XRM01 – Servicing XSeries Servers Part1 με αντικείμενο την τεχνολογία των IBM Servers Xseries.
 • Με φορέα σεμιναρίου την IBM HELLAS απέκτησα στις 26/03/2004 την πιστοποίηση RTC03 – IBM Mobile systems με αντικείμενο την τεχνολογία των IBM Notebooks.
 • Με φορέα σεμιναρίου την IBM HELLAS απέκτησα στις 26/03/2004 την πιστοποίηση RDC03 – IBM Desktop systems με αντικείμενο την τεχνολογία των IBM Desktop.
 • Με φορέα την ALTEC A.B.E.E. παρακολούθησα σεμινάριο για Customer Support. Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου 15 & 16/01/2005.

Συστάσεις:

 • ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ – ΚΑΛΑΤΖΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ – Προϊστάμενος, Κος Βαρθαλίτης Αντώνης, Τηλ. 210-6615757.
 • ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΡΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – Προϊστάμενος, Κος Βαρδής Στέφανος, Τηλ. 210-8823234.
 • ΑΦΟΙ ΠΟΥΠΑΛΟΥ Ο.Ε. – Προϊστάμενος, Κος Πούπαλος Αλέξανδρος, Τηλ. 210-6049996.
 • ALTEC A.B.E.E. – Προϊστάμενος Service, Κος Αγγελακόπουλος Αλέξανδρος, Τηλ.: 210-6872060.
 • INFO QUEST – Προϊστάμενος Παραγωγής, Κος Γκαρής Δημήτριος, Τηλ.: 210-9299230.
 • ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΑΙΓΙΝΑΣ – Διευθυντής, Κος Βάρτζελης Παναγιώτης, Τηλ.: 22970–22942