Πτυχία

/Πτυχία
Πτυχία 2018-01-22T13:44:54+00:00

Παρακάτω ακολουθούν τα πτυχία και πιστοποιητικά αποφοίτησης που απέκτησε η Κατερίνα Αγγέλη απο διάφορα Πανεπιστήμια και Σχολές

ΤΕΙ Αθηνών – Πιστοποιητικό αποφοίτησης

tei

ΤΕΙ Αθηνών – Βεβαίωση παρακολούθησης

bebaiwsi